1 Sprawdźcie księgę wieczystą działki wspólnoty

Jeżeli wszyscy bez wyjątku właściciele wyodrębnionych mieszkań w budynku należącym do wspólnoty mieszkaniowej chcą przekształcić swoje ograniczone prawo rzeczowe do gruntu we własność, to członkowie zarządu albo inna umocowana do tego osoba powinni złożyć wniosek o wydanie zupełnego odpisu z księgi wieczystej (KW). Trzeba sprawdzić, czy dokumenty należy złożyć u starosty, jeżeli właścicielem gruntu jest Skarb Państwa, czy u wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty, względnie w zarządzie województwa, o ile prawem własności działki dysponuje któryś ze szczebli administracji samorządowej (gmina, powiat, województwo). Ważne jest też prześledzenie historii nieruchomości, ponieważ podstawy użytkowania wieczystego w różnych miejscach w kraju są różne. Dokumenty dotyczące wywłaszczenia i podstawy ustanowienia użytkowania wieczystego powinny znajdować się w aktach KW.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: 6 sposobów na przekształcenie użytkowania wieczystego gruntu.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Czy w Warszawie jest łatwiej uwłaszczyć się na gruncie
- Czy burmistrz może odrzucić wniosek członków wspólnoty
- Którą ulgę powinien wybrać uprawniony do przekształcenia