1 Czy w każdym przypadku można złożyć w sprawie pozew wzajemny

Pozwany nie może wnieść powództwa wzajemnego w sprawie o rozwód, separację, o naruszenie posiadania oraz w sprawach rozpoznawanych w postępowaniu nakazowym. W postępowaniu uproszczonym zrobi to tylko wówczas, gdy oba roszczenia nadają się do osądzenia w tym trybie. W pozostałych sprawach cywilnych pozwany ma prawo się bronić, wnosząc powództwo wzajemne, wówczas gdy jego wzajemne roszczenie nadaje się do potrącenia z roszczenia powoda. Tak będzie, gdy dwie osoby są jednocześnie w stosunku do siebie dłużnikami i powodami, a w dodatku przedmiotem wierzytelności są pieniądze, rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku. Obie wierzytelności muszą być również wymagalne i powinny być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

- Jak pozwany może się domagać potrącenia roszczeń od powoda

- Kiedy trzeba wybrać inny sąd, dochodząc roszczenia od powoda

- Co powinien podać pozwany, sporządzając pozew wzajemny

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak wnieść powództwo wzajemne.