Czy mąż zawsze musi płacić alimenty

Od roku pracuję na stałe za granicą. Do kraju przyjechałem w ubiegłym miesiącu i okazało się, że moja żona, która nie wyjechała ze mną i przebywała cały czas w kraju, urodziła dziecko. Nie jestem jego ojcem, ale żona chce, abym płacił alimenty. Czy muszę spełnić to świadczenie?

Czy należy się zwrot kosztów porodu

Kiedy zaszłam w ciążę, okazało się, że ojciec dziecka nie jest zainteresowany jego wychowaniem. Zerwał wszelkie kontakty i nie chce partycypować w kosztach związanych z ciążą. Czy mogę domagać się ich zwrotu?

Czy sąd podwyższy alimenty na dziecko

Kilka lat temu sąd ustalił ojcostwo biologicznego ojca mojego dziecka i zasądził alimenty. Od tego czasu zwiększyły się potrzeby dziecka oraz wzrosły możliwości płatnicze jego ojca. Czy mogę wystąpić o podwyższenie alimentów?

Czy liczą się nielegalne zarobki rodzica

Ojciec nie płaci alimentów na niepełnosprawne dziecko, tłumacząc się, że nie ma pracy. Wcześniej prowadził działalność gospodarczą, którą wyrejestrował, i działa w szarej strefie. Czy osiągane przez niego w ten sposób dochody powinny być brane pod uwagę przez sąd?

Czy matka dziecka może wybrać sąd

Chcę wystąpić o ustalenie ojcostwa, zwrot kosztów porodu i alimenty dla pozamałżeńskiego dziecka. Ojciec dziecka mieszka w innym województwie. Czy mogę wnieść sprawę do tego sądu, który ma siedzibę bliżej mojego miejsca zamieszkania?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak ubiegać się o alimenty dla dziecka pozamałżeńskiego
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania