Bez uregulowania kwestii własności gruntów niemożliwe są przekształcenia spółdzielczych lokatorskich i własnościowych praw do lokali w odrębną własność lokali. Niestety uzyskanie własności albo użytkowania wieczystego gruntu przez spółdzielnie zależy nie tylko do aktywności ich zarządów, ale też od władz samorządowych przyznających bonifikaty i rozpatrujących wnioski o przekształcenia, parlamentarzystów proponujących kolejne rozwiązania legislacyjne, jak również sędziów Trybunału Konstytucyjnego usuwających z systemu prawnego rozwiązania sprzeczne z ustawą zasadniczą.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Odszkodowania od Skarbu Państwa

Zwykłego trybu zasiedzenia

Roszczeń o przeniesienie własności

Żądań samoistnego posiadacza

Roszczeń właścicieli gruntów

Przekształcenia użytkowania wieczystego

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: W jaki sposób spółdzielnia może stać się właścicielem gruntu.