Czy zawsze trzeba odtworzyć akta zaginione albo zniszczone

Sąd wszczyna postępowanie o odtworzenie akt na wniosek lub z urzędu. Gdy sprawa została już prawomocnie zakończona, to wówczas odtworzeniu podlega orzeczenie, które kończy postępowanie w sprawie, oraz ta część akt, która jest niezbędna do ustalenia jego treści i do wznowienia postępowania. Może być wówczas konieczne odtworzenie znajdujących się w aktach dokumentów. Zakres odtworzenia akt najczęściej zależy od podstawy, na której opiera się skarga o wznowienie postępowania. Sąd nie może odmówić przeprowadzenia postępowania, gdy akta zginęły albo zostały zniszczone, a istnieje możliwość wszczęcia ponownie tej samej sprawy.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Kto i kiedy może złożyć wniosek o odtworzenie akt i dokumentów

Co zawiera wniosek złożony do sądu, który orzekał jako ostatni

Czy strony składają oświadczenia o treści zaginionych pism i dowodów

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak odtworzyć akta, które zaginęły w sądzie.