Przedsiębiorca powinien wystąpić do sądu z pozwem o zapłatę, jeśli jego kontrahent nie reguluje zobowiązań i negocjacje nie doprowadziły do odzyskania pieniędzy. Spory między przedsiębiorcami spowodowane nieterminowym regulowaniem należności rozpoznają sądy gospodarcze. Gdy wyrok zasądzający roszczenie na rzecz przedsiębiorcy uprawomocni się, a dłużnik nadal nie będzie płacił, wierzyciel powinien wystąpić do sądu o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności, a następnie złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji z majątku dłużnika.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak wyegzekwować od kontrahenta należne roszczenie
W pełnej wersji artykułu:
- WZÓR wniosku o nadanie klauzuli wykonalności
- Procedura wszczęcia egzekucji
- Jak bronić się przed próbą przeniesienia majątku osobistego dłużnika na małżonka
- Jak wygląda wskazanie sposobu egzekucji
- Jak zapobiec sprzedaży licytacyjnej
- Roszczenia w walucie obcej