1 Złóż wniosek o podział majątku wspólnego

Po orzeczeniu rozwodu każdy małżonek ma prawo wszcząć postępowanie o podział majątku wspólnego. Gdy obejmuje on również wspólne mieszkanie, którego mąż i żona dorobili się po ślubie, to orzekając o podziale, sąd uwzględnia sprawę mieszkania.

Rozwiedzeni małżonkowie mogą sami zaproponować sposób podziału, na przykład przez przyznanie całego mieszkania jednemu z nich, podczas gdy drugi zostanie spłacony, fizyczny podział na dwie części, ale tylko w takich przypadkach, gdy jest to możliwe, zamianę mieszkania na dwa mniejsze lub sprzedanie go i podzielenie otrzymanej kwoty. Dzieląc majątek, sąd rozstrzyga także o żądaniu ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym, w tym także udziałów w mieszkaniu. W trakcie postępowania sąd ustala skład tego majątku oraz jego wartość. Wprawdzie ma prawo zwrócić uwagę małżonkom, aby wskazali cały majątek podlegający podziałowi, ale nie może z urzędu ustalać, czy istnieje jakiś inny wspólny majątek.

PRZYKŁAD

Sąd ustali, czy do majątku wspólnego wchodzi również mieszkanie

Aby orzec o podziale mieszkania, sąd powinien ustalić, czy wchodzi ono w skład majątku wspólnego. Lokal może stanowić własność tylko jednego z małżonków. Do majątku osobistego wchodzi wówczas, gdy: mąż (żona) nabył go jeszcze przed ślubem, otrzymał na podstawie umowy darowizny lub odziedziczył (wtedy nie ma znaczenia, czy objął lokal przed czy po powstaniu między małżonkami wspólnoty majątkowej). Małżonkowie mogli też zawrzeć umowę o rozdzielności majątkowej i wówczas każdy z nich dorabiał się wyłącznie majątku osobistego. Mieszkanie zakupione po zawarciu intercyzy wchodzi w skład majątku osobistego osoby, która je nabyła.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

- Jak wystąpić z wnioskiem do sądu razem z małżonkiem

- Czy sąd uwzględni potrzeby dzieci

- Czy trzeba określić w ugodzie sądowej sposób płacenia czynszu

- Czy trzeba zawiadomić spółdzielnię o rozwodzie

- Jak podzielić w sądzie odziedziczone mieszkanie

To jest tylko część artykułu. Zobacz artykuł w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: 6 sposobów na podział wspólnego mieszkania po rozwodzie.