1 Wnieś do urzędu gminy wniosek o wpis do ewidencji gospodarczej

W celu założenia przedsiębiorstwa należy udać się do urzędu miasta lub gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Rejestracja jest bezpłatna. Procedurę prowadzi mieszczący się w urzędzie wydział ewidencji działalności gospodarczej. Tam też należy poprosić o wniosek. Składa się on kolejno z części EDG-1, EDG-MW EDG-RB oraz EDG-RD. Poszczególne części dotyczą: danych personalnych wnioskodawcy i firmy, profilu działalności (EDG-1) oraz danych podatkowych. Część EDG-MW należy wypełnić tylko, jeśli firma będzie wykonywać działalność również w innym miejscu. EDG-RB dotyczy numeru rachunku bankowego. Natomiast EDG-RD jest m.in. rozwinięciem części pierwszej i również dotyczy profilu działalności. Wypełniają ją przedsiębiorcy wielobranżowi, których liczba profili nie zmieściła się w części EDG-1.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak założyć własną firmę.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Co należy określić we wniosku do gminy
- W jakim czasie trzeba zgłosić swoją firmę do ubezpieczeń w ZUS
- Czy trzeba zawiadamiać Państwową Inspekcję Pracy oraz stację sanepidu