1 Kto doręcza pozwanemu kopię pozwu, aby zapoznał się z zarzutami

Sąd powinien doręczyć pozwanemu kopię pozwu wraz z kopiami załączników, który wniósł powód. W pozwie sprecyzowane jest podstawowe roszczenie powoda, np. zapłaty 6 tysięcy zł, oraz dodatkowe żądania, np. dotyczące kosztów sądowych, wezwania na rozprawę świadków i biegłych, dokonania oględzin, a nawet dostarczenia przez pozwanego na rozprawę dokumentów, które znajdują się w jego posiadaniu, a związane są z dochodzonym roszczeniem. Pozwany powinien zapoznać się z zarzutami pozwu oraz uzasadnieniem, aby w odpowiedzi przedstawić wnioski i zarzuty formalne oraz merytoryczne, które dotyczą roszczenia wysuniętego przez powoda.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Czy trzeba dać odpowiedź na pozew.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Jak skutecznie bronić się przed nieuzasadnionym roszczeniem
- Kiedy trzeba na piśmie wnieść do sądu odpowiedź na pozew
- Czy zawsze trzeba sporządzać odpowiedź w sprawie gospodarczej