Czy można negocjować warunki umowy

Podjąłem decyzję o zakupie mieszkania u dewelopera. Po zapoznaniu się z projektem umowy mam do niej kilka zastrzeżeń. Czy istnieje możliwość ich zmiany?


Czy dojdzie do sprzedaży mieszkania

Na podstawie przedwstępnej umowy sprzedaży sporządzonej u notariusza klient dewelopera zobowiązał się zakupić nieruchomość lokalową. Na kilka dni przed podpisaniem umowy ostatecznej zmarł, a spadek po nim oddziedziczył syn. Spadkobierca poinformował dewelopera, że odstępuje od umowy i zwraca zaliczkę. Czy takie rozwiązanie narusza obowiązujące przepisy?

Czy mam prawo odstąpić od umowy

W nowym bloku, w którym mieszkam na ostatnim piętrze, po dużych wahaniach temperatury zaczyna wychodzić wilgoć. Zawiadomiony o tym deweloper, od którego kupiłem mieszkanie, lekceważy moje prośby o usunięcie awarii. Czy w takiej sytuacji mogę odstąpić od umowy?

Czy chroni mnie umowa przedwstępna

Zamierzam podpisać umowę przedwstępną na zakup lokalu w nowo budowanym bloku na bardzo atrakcyjnych warunkach cenowych. Czy umowa ta zawarta w formie aktu notarialnego uchroni mnie przed negatywnymi skutkami, w sytuacji gdy deweloper nie będzie chciał przenieść własności nieruchomości?

Czy deweloper zawsze odpowiada za wady

Kupiłem mieszkanie w nowym bloku. Po kilku miesiącach użytkowania okna okazały się zupełnie nieszczelne. Czy deweloper odpowiada za te wady?

Czy umowa ulega przedawnieniu

Zawarłem umowę z deweloperem na zakup lokalu mieszkalnego. Ze względu na znaczne opóźnienie inwestycji zakup opisanej nieruchomości stracił dla mnie znaczenie. Czy w przypadku niewykonania umowy przez dewelopera w zakreślonym w umowie przedwstępnej terminie ulega ona przedawnieniu?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak zawrzeć umowę z deweloperem.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.