Kto może być ustanowiony opiekunem osoby małoletniej

Opiekę dla małoletniego ustanawia sąd opiekuńczy w wypadkach wskazanych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Co do zasady jest ona sprawowana przez jednego opiekuna. Wspólną opiekę nad dzieckiem można powierzyć tylko małżonkom. Opiekunem powinna być przede wszystkim osoba wskazana przez ojca lub matkę posiadających władzę rodzicielską. Jeżeli nie wyznaczono opieki w ten sposób, należy ją powierzyć krewnym lub bliskim. W razie ich braku sąd zwróci się o wskazanie przyszłego opiekuna do pomocy społecznej albo organizacji społecznej. Jeżeli dziecko przebywa w zakładzie poprawczym lub w schronisku dla nieletnich, sąd może zwrócić się do jednej z nich. W wypadku zaś opieki dla dziecka z rodziny zastępczej sprawowanie opieki zostanie powierzone rodzicom zastępczym.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Jakie okoliczności wykluczają sprawowanie opieki nad dzieckiem

Jakie prawa i obowiązki spoczywają na osobie obejmującej opiekę

Kiedy może nastąpić zwolnienie opiekuna i zakończenie opieki

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak ustanowić sądownie opiekuna małoletniego dziecka.