Czy użytkownik może się odwołać

Każdy z członków naszej wspólnoty mieszkaniowej dostał podwyżkę opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste. Kwota opłaty wzrosła przeciętnie z ok. 100 zł na 1000 zł rocznie. Czy możemy kwestionować tę podwyżkę?

Czy skarżyć podwyżkę od strony formalnej

Zauważyłem, że dostarczone przez miasto pismo z wypowiedzeniem opłaty za użytkowanie wieczyste dostałem po terminie, czyli po 31 grudnia. Czy można to wykorzystać przeciwko organowi, który zaproponował podwyżkę?

Czy warto stawiać merytoryczne zarzuty

Odwołałem się od podwyżki opłaty za użytkowanie do SKO. Chciałbym uzasadnić swe stanowisko trudną sytuacją życiową. Mam też wiele zastrzeżeń do wyceny stanowiącej podstawę podwyżki. Czy mogę kwestionować wycenę miasta?

Czy można wnieść sprawę do sądu

Samorządowe kolegium odwoławcze rozstrzygnęło dla mnie niekorzystnie. Czy w takiej sytuacji mogę wnieść odwołanie do sądu?

Czy można zawrzeć ugodę z miastem

Przedstawiłem przed samorządowym kolegium odwoławczym operat, z którego wynika, że podwyżka opłaty za użytkowanie była rażąco zawyżona. Operat miast został sporządzony pobieżnie i nie brał pod uwagę wielu okolicznych transakcji, z których wynika, że ceny nieruchomości w okolicy w ostatnim czasie jednak spadły. Czy w takiej sytuacji miasto może zawrzeć ze mną ugodę?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak zakwestionować podwyżkę za użytkowanie wieczyste.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.