1 Czego inspektor może żądać od kontrolowanego przedsiębiorcy

W trakcie kontroli inspektorzy mogą domagać się od kontrolowanego producenta i importera, aby przedstawili w wyznaczonym terminie deklarację zgodności wyrobu budowlanego, nazwę i adres zakładu, a przy wyrobach importowanych nazwę i adres producenta, wykaz uwzględnianych specyfikacji technicznych i Polskich Norm albo aprobat technicznych, a także ogólnego opisu wyrobu, schematów oraz instrukcji stosowania. Dodatkowo mogą żądać dokumentów związanych z oceną zgodności, sprawozdania z przeprowadzonych badań oraz informacji o wewnętrznej (zakładowej) kontroli produkcji.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak można się bronić podczas kontroli w firmie.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz pozostałe porady:
2 Jak podczas kontroli okazywać dokumenty i udostępniać próbki
3 Kto zapłaci za badania próbek, gdy wyrób nie spełnia wymogów
4 Kiedy przedsiębiorca nie zapłaci za odkupienie i zniszczenie wyrobu