Przedsiębiorca może skutecznie zabezpieczyć się przed nieuczciwym kontrahentem, który nadmiernie zwleka z przekazaniem mu pieniędzy należnych z umowy. W tym celu powinien zawrzeć odpowiednie zapisy w umowie głównej albo sporządzić dodatkową umowę ze swoim kontrahentem lub jego poręczycielem (na wypadek gdyby kontrahent w terminie nie regulował swoich zobowiązań). Dzięki temu będzie mógł skutecznie odzyskać swoje pieniądze od poręczyciela, aktualnego posiadacza weksla, lub z przedmiotu, na którym został ustanowiony zastaw, zastaw rejestrowy albo przewłaszczenie na zabezpieczenie.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Przeniesienia własności rzeczy

Jak zawrzeć umowę z kontrahentem

Weksli gwarantujących spłatę należności

Weksli in blanco

Zabezpieczenia należności

Zastawu na rzeczach ruchomych

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak zabezpieczyć dług w umowie z kontrahentem.