Otrzymujemy wypowiedzenie dotychczasowej stawki opłaty rocznej

Raz w roku może zostać zaktualizowana stawka opłaty rocznej, którą do 31 marca każdego roku uiszcza użytkownik wieczysty. Gmina lub starosta, którzy zamierzają zaktualizować opłatę roczną, powinni do 31 grudnia 2010 r. wypowiedzieć na piśmie konkretnemu użytkownikowi wysokość dotychczasowej opłaty i jednocześnie przesłać ofertę przyjęcia jej nowej wysokości. Oprócz tego wypowiedzenie powinno wskazywać sposób obliczenia nowej wysokości opłat oraz zawierać pouczenie użytkownika o sposobie zakwestionowania.

Razem z nim użytkownik otrzymuje informację o wartości nieruchomości oraz o miejscu, w którym może zapoznać się z operatem szacunkowym.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Kwestionowania wypowiedzenia i wysokości podanej w nowej ofercie

Obowiązku złożenia do kolegium wniosku na piśmie w dwóch egzemplarzach

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak obniżyć opłatę za użytkowanie wieczyste.