1 Czy można umówić się o przyszły spadek ze spadkobiercą ustawowym

Gdy spadkodawca nie jest w stanie podać skutecznej przyczyny wydziedziczenia spadkobiercy ustawowego, najbardziej skutecznym sposobem pozbawienia go prawa do zachowku będzie zawarcie umowy o przyszły spadek. Zawiera ją spadkodawca z przyszłym spadkobiercą ustawowym w formie aktu notarialnego. Spadkobierca zrzeka się w niej dziedziczenia po spadkodawcy. Nie musi uzasadniać, z jakiego powodu to czyni, również spadkodawca nie musi uzasadniać, dlaczego doszło do zawarcia takiej umowy. Zrzeczenie się prawa do spadku skutkuje automatycznie zrzeczeniem się prawa do zachowku.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak zrezygnować z prawa do spadku.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz dwie pozostałe porady:
2 Czy umowa zrzeczenia się spadku wymaga formy aktu notarialnego
3 Czy zrzekający się pozbawia prawa do spadku również swoje dzieci