Kiedy ustaje obowiązek posłuszeństwa

Mój syn ma 20 lat. Chciałbym, żeby studiował medycynę, ale on nie chce. Twierdzi, że wolałby w swoim życiu wykonywać zawód niemający związku ze służbą zdrowia. Czy syn winny jest mi posłuszeństwo w tej sprawie?

Nie

Ze względu na wiek syna czytelnika można stwierdzić, że nie jest on zobligowany do posłuszeństwa w zakresie wyboru zawodu.

Rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują nim. Obowiązani są troszczyć się o jego fizyczny i duchowy rozwój oraz przygotowywać je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień. Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka. Także dzieci mają pewne obowiązki wobec rodziców. Przede wszystkim są zobligowane do posłuszeństwa. Władza rodzicielska jest ograniczona w czasie. Ma ona zastosowanie do uzyskania przez dzieci pełnoletności. Zwykle ma to miejsce w momencie ukończenia 18 lat. Od tej reguły są też pewne wyjątki dotyczące osób, które uzyskują wcześniej pełnoletność ze względu na zawarcie związku małżeńskiego na podstawie odpowiedniego zezwolenia sądu opiekuńczego.

Podsumowując, można stwierdzić, że dzieci są zobowiązane do posłuszeństwa wobec swoich rodziców. Ten obowiązek ustaje dopiero wraz z osiągnięciem pełnoletności.

Podstawa prawna

● Art. 92, art. 95 i 96 ustawy z 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. nr 9, poz. 59 z późn. zm.).

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

  • Czy pozwolenie sądu jest konieczne
  • Czy władza rodzicielska przysługuje jednej osobie
  • Kto może domagać się środków na utrzymanie
  • Czy trzeba wystąpić do sądu opiekuńczego
  • Czy można widywać się z dzieckiem
  • Czy sąd może pozbawić władzy rodzicielskiej
  • Kiedy sąd orzeka o władzy rodzicielskiej