Czy możliwa jest egzekucja odziedziczonego spadku

Dłużnik był do tej pory niewypłacalny i komornik nie miał z czego przeprowadzić egzekucji wierzytelności. Teraz razem z rodzeństwem odziedziczył spadek. Spadkobiercy jednak zwlekają z dokonaniem podziału tego spadku. Komornik domaga się, abym wystąpił o ten dział, bo dopiero wówczas będzie mógł przeprowadzić egzekucję. Czy ma rację?

Tak

Zanim zostanie przeprowadzony dział spadku, wierzyciel jednego ze spadkobierców nie może wszcząć egzekucji z ułamkowej części przedmiotów, które wchodzą do spadku. Przeprowadzona w ten sposób egzekucja naruszyłaby interesy pozostałych spadkobierców i zakłóciłaby prawidłowe przeprowadzenie później działu spadku. Aż do działu spadku egzekucja z przedmiotów należących do spadku jest możliwa tylko na podstawie tytułu egzekucyjnego, który został wydany przeciwko wszystkim spadkobiercom.

Natomiast wierzyciele osobiści dłużnika mogą jedynie dokonać zajęcia jego praw, które przypadną mu w przyszłości w wyniku działu spadku, oraz złożyć wniosek o dział spadku.

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

Czy potrzebna jest kolejna klauzula wykonalności

Czy będzie potrzebna druga klauzula wykonalności

Czy tytuł egzekucyjny zostanie przeniesiony na inną osobę

Czy kopia tytułu wykonawczego nie zastąpi oryginału

Czy dłużnik musi wyjawić majątek wierzycielowi

Czy sąd może nakazać dłużnikowi wyjawienie majątku

Zobacz więcej w e-wydaniu Gazety Prawnej.