Interseroh, spółka specjalizująca się w handlu odpadami stali i sprzedająca złom metali kolorowych, należy do jednego z największych w Europie przedsiębiorców handlujących surowcami wtórnymi.

Stara się więc nie dopuścić do bezpośrednich kontaktów między swoimi dostawcami, określanymi jako wytwórcy odpadów, a odbiorcami, czyli przeważnie hutami kupującymi złom.

Obawia się bowiem utraty klienteli, która dowiedziawszy się, skąd pochodzą dostawy, mogłaby zacząć kupować złom z pominięciem pośrednika.

Spółka uważa swoje informacje handlowe za poufne. Gwarantują jej to zresztą niemiecka konstytucja i orzecznictwo niemieckiego trybunału konstytucyjnego.

Dlatego Interseroh sprzeciwiła się – wynikającemu z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 1013/2006 – obowiązkowi takiego wypełniania dokumentów przewozowych, który ujawniałby szczegółowe dane wytwórców złomu. Postanowiła więc, mijając się z prawdą, określać w dokumentach przemieszczania siebie jako wytwórcę lub podmiot zbierający, mimo że nigdy fizycznie nie wchodzi w posiadanie towarów, którymi obraca.

Tymczasem tożsamość firm faktycznie pełniących taką rolę wynika z dowodów dostawy i ważenia, które powinny być dołączone do transportu odpadów i przedstawione w razie kontroli.

Wszczęto więc przeciwko kierownikowi Interseroh postępowanie w sprawie wykroczeń związanych z nierzetelnym wypełnianiem dokumentów.

Spółka natomiast wniosła do sądu krajowego skargę, w której domagała się stwierdzenia, że nie musi wskazywać w dokumentach przemieszczania odpadów tożsamości swoich kontrahentów.

ąd w Moguncji zwrócił się w tej sytuacji do TS o ocenę relacji między niemieckimi przepisami dotyczącymi tajemnicy przedsiębiorstwa a regulacjami europejskimi związanymi z przemieszczaniem odpadów.

Trybunał w odpowiedzi orzekł, że zgodnie z rozporządzeniem 1013/2006 pośrednik organizujący przemieszczanie odpadów ma obowiązek ujawniać tożsamość wytwórców złomu. I to nawet, gdy zostałaby w ten sposób naruszona tajemnica jego przedsiębiorstwa. 

Informacje zawarte w dokumencie przemieszczania są bowiem traktowane jako poufne jedynie w relacjach z osobami trzecimi, niezwiązanymi z transakcją.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-1/11, Interseroh Scrap and Metals Trading GmbH przeciwko Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH (SAM).