Orzeczenie luksemburskiego Trybunału Sprawiedliwości spowodowało spór między dwoma browarami – amerykańskim Anheuser-Busch i czeskim budziejowickim Buduarem. Obie firmy sprzedają bowiem na brytyjskim rynku od prawie czterdziestu lat piwa z oznaczeniem Budweiser lub innym zawierającym to określenie.

Dwie rejestracje

Anheuser-Busch zgłosił w rejestrze znaków towarowych Zjednoczonego Królestwa określenie Budweiser dla grupy napojów określonych jako „piwo, ale i porter” wcześniej niż Budvar. W trakcie rozpatrywania tej sprawy, choć ponad osiem lat później, także czeski browar zgłosił do rejestracji oznaczenie „Budweiser”. Angielskie sądy orzekły po kolejnych prawie dziesięciu latach, że zarówno Anheuser-Busch, jak i Budvar mogą zarejestrować określenie „Budweiser” jako znak towarowy. Ustawodawstwo brytyjskie dopuszczało bowiem wpis do rejestru identycznych lub łudząco podobnych znaków w przypadku jednoczesnego ich używania w dobrej wierze (honest concurrent use). Skutkiem tego obie spółki zostały w 2000 r. właścicielkami Budweisera. Anheuser-Busch złożył jednak wniosek o unieważnienie rejestracji Czechów.

Brytyjski sąd apelacyjny (Court of Appeal), do którego trafiło odwołanie, zapytał Trybunał, czy musi w tej sytuacji uwzględnić racje amerykańskiego browaru.

Wystarczy rozróżnianie

TS przypomniał, że rejestrację późniejszego znaku można unieważnić jedynie wtedy, kiedy wpływa on lub może negatywnie wpływać na rozpoznawanie przez konsumentów pochodzenia towarów. Tymczasem w przypadku Budweisera tego problemu nigdy nie było. Zarówno Anheuser-Busch, jak i Budvar sprzedawały w Zjednoczonym Królestwie swoje piwa z oznaczeniem „Budweiser” lub pod znakiem towarowym zawierającym to oznaczenie przez wiele lat przed rejestracją i obie te spółki jednocześnie uzyskały zezwolenie na wpis swoich znaków. Co więcej, co wykazano przed sądem krajowym, mimo że nazwy są identyczne, Brytyjczycy zawsze wyraźnie dostrzegali różnicę między piwami Budvaru Anheuser-Buscha. Ich smak, cena i wygląd zawsze się bowiem różniły. Dlatego nie ma przeszkód, by obie firmy nadal używały w Wielkiej Brytanii jednocześnie oznaczenia Budweiser. Nie ma więc powodu unieważniać jednej z rejestracji.