Z zadowoleniem należy więc przyjąć pomysł wprowadzenia nauki elementów prawa do szkół średnich. Umiejętność poruszania się w labiryncie przepisów jest dziś równie ważna jak znajomość historii przodków czy zasad rachowania. Oby tylko po raz kolejny nie okazało się, że dobre społeczne inicjatywy nie mogą się przebić przez mur urzędniczej niemocy.