Deweloperzy, po odsprzedaniu budynku, wynajmują jego część od nowego właściciela. Najem zwrotny to sposób na rozwój przedsiębiorstwa bez zaciągania kredytu. Nabywca uzyskuje regularny przychód, a zbywca zachowuje prawo do korzystania z firmy.
Uzyskanie środków na nowe inwestycje nie musi się już wiązać z zaciąganiem kredytu. Przedsiębiorcy coraz częściej korzystają z instytucji tzw. najmu zwrotnego. Polega to na tym, że właściciel nieruchomości sprzedaje ją na rzecz innej firmy, z którą następnie zawiera umowę najmu.
– Jest to rozwiązanie, które może stanowić dla kupującego narzędzie inwestycyjne, a dla sprzedającego alternatywę dla tradycyjnych form zadłużania się w celu sfinansowania planów rozwojowych – mówi radca prawny Sylwia Galiszkiewicz z kancelarii Chałas i wspólnicy.