Takie działanie będzie bezkarne, jeśli nie zostanie zgłoszone do Urzędu Regulacji Energetyki. Nawet jednak nałożenie przez Urząd kary na przedsiębiorstwo nie załatwi automatycznie problemu indywidualnych rozliczeń z odbiorcami. Nasze prawo energetyczne potrzebuje jasnej, zrozumiałej dla wszystkich zasady: brak odpowiedzi przedsiębiorstwa na reklamacje odbiorcy prądu oznacza uznanie jego racji. Milczenie silniejszego nie może być bezkarne.