Zasady równego traktowania przedsiębiorców, uczciwej konkurencji i przejrzystości są trwale osadzone w unijnym i krajowym prawie. To one zastąpią twarde rygory prawa zamówień publicznych stosowane dotychczas przez przedsiębiorców prywatnych przy wydawaniu unijnych pieniędzy. Na pewno realizacja projektów inwestycyjnych ulegnie przyspieszeniu. Natomiast wzmocnieniu ulegnie pokusa zapłacenia więcej z nie swoich pieniędzy znajomemu przedsiębiorcy.