Prawo nie mówi, w jaki sposób ma przebiegać transakcja sprzedaży. Można więc urządzić casting na wierzyciela. Warto jednak wziąć pod uwagę nie tylko wysokość składanej oferty. Jeżeli bowiem nabywca opróżnionego miejsca nie zapłaci swojemu wierzycielowi, to komornik wyegzekwuje należność z nieruchomości osoby, która sprzedała miejsce hipoteczne. I zlicytuje ją po znacznie niższej cenie niż jej wartość rynkowa. Wiadomo – chytry dwa razy traci.