łaściciel nieruchomości uzyska prawo do obracania miejscami hipotecznymi. Dzięki temu sam zadecyduje, jaki wierzyciel zostanie wpisany do księgi wieczystej w miejscu wygasłej hipoteki. Do tej pory nie było takiej możliwości. Przepisy prawa przewidywały, że w miejsce wygasłej hipoteki ustanowionej na nieruchomości i wpisanej do księgi wieczystej automatycznie wchodził następny w kolejce wierzyciel hipoteczny.

Obrót miejscami

Ustanowienie hipoteki na nieruchomości zabezpiecza przede wszystkim interesy wierzyciela oraz jego roszczenie. Decydujące znaczenie ma fakt, na którym miejscu została wpisana hipoteka zabezpieczająca wierzytelność. Jeżeli w księdze wieczystej figuruje jako pierwsza, to w sytuacji wszczęcia egzekucji z nieruchomości zostanie ona zaspokojona w pierwszej kolejności. Wierzyciele, których hipoteki zajmują następne miejsca, a więc drugie, trzecie itd., będą musieli zadowolić się tym, co pozostało po spłacie należności zabezpieczonej pierwszą hipoteką. Sytuacja zmieni się po wejściu w życie nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Umocni się wówczas pozycja dłużnika będącego właścicielem nieruchomości. Od tego momentu bowiem będzie on mógł obracać opróżnionymi miejscami hipotecznymi, a nawet zarabiać na tych transakcjach.

– Po wejściu w życie znowelizowanych przepisów właściciele nieruchomości uzyskają więcej swobody w ustanawianiu hipoteki. Dlatego na rynku nieruchomości należy się spodziewać obrotu opróżnionymi miejscami po wygasłej hipotece – tłumaczy radca prawny Lidia Szczęsna-Jędrych z LSJ Kancelarii Prawnej Szczęsna-Jędrych, Olejnik-Roszkowska.