Zatriumfowała po raz kolejny lekkomyślność. Wykazali się nią urzędnicy, nowi posiadacze domów i gruntów, na koniec i legislatorzy. Mści się też brak wyobraźni i świadomości znaczenia ksiąg wieczystych. W minionej epoce miały one przejść do lamusa historii. Tak się jednak nie stało i odzyskały swoją świetność i siłę. Nie wszyscy to zauważyli. Teraz płacą niezwykle wysokie gapowe.