Nie umknęły ich uwadze nawet usługi pogrzebowe. Z tym monopolem Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów walczy już od kilkunastu lat. Nadszedł czas, żeby otrzymał wsparcie ze strony ustawodawcy. Niestety prawo przyznało gminom monopol w zakresie zarządzania cmentarzami. Urzędnicy nielegalnie rozszerzają go na usługi pogrzebowe. Problemy skończyłyby się, gdyby ustawodawca ukrócił cmentarny monopol. Obowiązujące uregulowania są zbyt kuszące.