Przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej (PGK), które wykonują zadania gmin w zakresie usług cmentarnych, naruszają prawo antymonopolowe. Ich bezprawne działania polegają m.in. na zastrzeganiu, że żadna firma, poza przedsiębiorstwem komunalnym, nie może wykonywać na cmentarzu konkretnych usług pogrzebowych. Do rzadkości nie należy też faworyzowanie przez zarządy cmentarzy tylko niektórych zakładów pogrzebowych.

Monopol zarządcy

Usługi związane z chowaniem zmarłych dzielą się na usługi cmentarne, które polegają na utrzymywaniu cmentarza komunalnego i wykonywaniu czynności zarządcy, oraz na usługi pogrzebowe, czyli m.in. wykopywanie grobu, transport, pochówek.

– Monopol gmin w zakresie usług cmentarnych wynika z ustawy o cmentarzach oraz ustawy o samorządzie gminnym, w której gminie zostały przypisane obowiązki w zakresie zarządzania cmentarzami komunalnymi. Tu nie ma konkurencji – tłumaczy Zbigniew Jurczyk, dyrektor wrocławskiej delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Prawo jednak nie daje gminie wyłączności w obszarze usług pogrzebowych, ponieważ te mogą wykonywać inni przedsiębiorcy.

– Rolą gminy powinno być stwarzanie równych warunków wszystkim przedsiębiorcom, którzy chcą korzystać z cmentarza – wyjaśnia Szymon Chwaliński, prawnik z kancelarii Gide Loyrette Nouel.