Słabość sądownictwa rodzinnego zawsze dodaje odwagi rodzinnym patologiom. Dlatego tak ważne jest, by karalność kandydatów na rodziców zastępczych sprawdzać nawet wtedy, gdy przepisy takiego obowiązku nie nakładają. Sędziom rodzinnym z pewnością nie brakuje dobrych chęci. Ale jesteśmy już na tyle ludźmi wykształconymi, by wiedzieć, jak niewielką rolę one odgrywają na sali rozpraw.