Korzystając ze swoich uprawnień, zapominają, że mają także elementarne obowiązki wobec swoich klientów. Oczywiście, ochrona konsumenckich praw nie może odbywać się kosztem instytucji finansowych. Wszystko polega na zachowaniu zdrowej równowagi. Bank musi mieć możliwość odzyskania pieniędzy, a klient nie może być traktowany jak niewolnik, który nie tylko bez zgody, ale jakże często bez żadnej wiedzy, zostaje odsprzedany kolejnej firmie windykacyjnej.