Za posiadanie. Za handel. Za zażywanie. Jakie kary wiążą się z narkotykami

Zgodnie z polskim prawem posiadanie nawet niedużych ilości narkotyków jest czynem karalnym.

  • Ustawa mowi o środkach psychotropowych i odurzających. Są to zarazem subtancje naturalne, jak i syntetyczne, działające na ośrodkowy układ nerwowy. Za ich posiadanie grozi gara pozbawienia wolności do lat 3. W przypadku znacznych ilości takich środków kara  może wynieść od pół roku do 8 lat. W mniej szkodliwych sprawach sąd może orzec grzywnę, lub karę ograniczenia wolności.
  • Zgodnie z ustawą o narkomanii wytwarzanie lub w prowadzanie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków zastępczych, wiąże się z karą pieniężną w wysokości od 20 000 zł do 1 000 000 zł.
  • Karalne może być nie tylko posiadanie, czy wytwarzanie narkotyków, ale nawet nabywanie przedmiotów potrzebnych do produkcji, lub przetwarzania środków odurzających. Zgodnie z ustawą: "kto wyrabia, posiada, przechowuje, zbywa lub nabywa przyrządy, jeżeli z okoliczności wynika, że służą one lub są przeznaczone do niedozwolonego wytwarzania, przetwarzania lub przerobu środków odurzających lub substancji psychotropowych".
  • Na szczególnie restrykcyjne kary narażone są osoby podające narkotyki dzieciom i młodzieży. Za umożliwienie małoletniemu zażycia środków odurzających lu substancji psychotropowej, lub nakłanianie go do  do użycia takiego środka lub substancji albo udzielanie ich w znacznych ilościach innej osobie, grozi  pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
  • Uprawa maku i konopi <BR><BR>


Uprawa maku, z wyjątkiem maku niskomorfinowego, może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu farmaceutycznego i nasiennictwa. Uprawa maku niskomorfinowego może być prowadzona wyłącznie na cele spożywcze i nasiennictwa. Uprawa konopi włóknistych może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa. Uprawa konopi innych niż wymienione w ust. 3 jest zabroniona. W przypadku stwierdzenia prowadzenia upraw maku lub konopi włóknistych w sposób niezgodny z art. 46 i 47 wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje nakaz zniszczenia tych upraw przez zaoranie, przekopanie gruntu albo w inny sposób, który zapewni skuteczne wykonanie tego nakazu, na koszt prowadzącego uprawę; nakazowi nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
statystyki

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!