« Powrót do artykułu

Prawo unijne a prawo krajowe. Czy Unia Europejska nami rządzi?

Zmiany w sądownictwie po raz kolejny wywołały gorącą dyskusję na temat tego, czy Konstytucja RP ma prymat nad prawem unijnym. Spróbujmy się zastanowić, jak należy rozumieć zasadę pierwszeństwa prawa UE i dlaczego obowiązuje ona w krajowym porządku prawnym.

prawo5

żródło: ShutterStock

Dlaczego państwo członkowskie można karać krajowych sędziów za stawanie wyroku TSUE, instytucji, która jest gwarantem przestrzegania prawa unijnego?

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję
statystyki

Komentarze (11)

 • KON-STY-TU-CJA jest przed prawem unijnyn(2020-02-29 14:09) Zgłoś naruszenie 214

  ""Pozycja prawna Konstytucji w Polsce wynika przede wszystkim z jej art. 8 ust. 1. Zgodnie z nim „Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej”. W konstytucjach państw członkowskich Unii Europejskiej, w których podobnego przepisu brakuje, np. w Niemczech, nadrzędność konstytucji tłumaczy się samą jej naturą. Szczególna pozycja Konstytucji została potwierdzona także wyrokiem polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał Konstytucyjny stwierdził w wyroku dotyczącym traktatu akcesyjnego, że Konstytucja z racji wynikającej z art. 8 ust. 1 Konstytucji nadrzędności mocy prawnej korzysta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z pierwszeństwa obowiązywania i stosowania. Z racji swej szczególnej mocy pozostaje ona zatem także po przystąpieniu do Unii Europejskiej „prawem najwyższym Rzeczypospolitej Polskiej”, również w stosunku do wszystkich wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych. Także śp prezydent RP Lech Kaczyński potwierdził jako polski negocjator Traktatu z Lizbony ten stan prawny, gdy 3 maja 2009 roku w swoim przemówieniu z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja powiedział: „(…) Unia Europejska to wspólny sukces jej członków, przystąpienie do Unii to nasz sukces, nasz polski sukces, ale w tych warunkach rola Konstytucji jest szczególna, to ona jest w Polsce najwyższym prawem. Tak jest i tak musi pozostać. Konstytucję można naprawiać, zmieniać, ulepszać, ale dzisiaj stoi ona ponad wszystkimi różnymi źródłami prawa, powtarzam, tak jak została zapisana. (…).” Z powyższego wynika jednoznacznie, że Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Polski znajduje się w hierarchii źródeł prawa wyżej niż prawo wspólnotowo-unijne. Wbrew cytowanemu wyżej twierdzeniu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości to konstytucje krajowe w razie nieusuwalnej sprzeczności pomiędzy nimi a prawem wspólnotowo-unijnym posiadają pierwszeństwo stosowania. W końcu w momencie przystąpienia do Unii Europejskiej Rzeczpospolita Polska przekazała na mocy art. 90 ust. 1 Konstytucji jej i jej organom kompetencje organów władzy państwowej jedynie w niektórych sprawach, a nie wyłączyła stosowania Konstytucji czy wręcz wyzbyła się całkowicie suwerenności. Konsekwencją tego stanu rzeczy jest dopuszczalność kontroli zgodności z Konstytucją rozporządzeń, dyrektyw i decyzji unijnych jako aktów normatywnych w rozumieniu art. 193 Konstytucji, który brzmi: „Każdy sąd może przedstawić Trybunałowi Konstytucyjnemu pytanie prawne co do zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą, jeżeli od odpowiedzi na pytanie prawne zależy rozstrzygnięcie sprawy toczącej się przed sądem.” Jeżeli więc sąd polski zwróci się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym dotyczącym zgodności rozporządzenia, dyrektywy lub decyzji unijnej z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, Trybunał Konstytucyjny będzie do orzekania w tej kwestii uprawniony.""

  Pokaż odpowiedzi (2)Odpowiedz
 • echo(2020-02-29 12:57) Zgłoś naruszenie 204

  Komu w Polsce ślubuje sędzia, naszej ojczyźnie czy UE?

  Odpowiedz
 • Hania(2020-02-29 13:57) Zgłoś naruszenie 130

  W przypadku Polski to "działanie"oszalałej targowicy jest na pierwszym miejscu.

  Odpowiedz
 • KON-STY-TU-CJA jest przed prawem unijnyn(2020-02-29 14:07) Zgłoś naruszenie 102

  ""Dnia 30 czerwca 2009 r. niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie w sprawie traktatu z Lizbony składające się z 147 stron...………..FTK powiedział dobitnie i jednoznacznie, że UE to związek suwerennych państw, a nie federacja. Jeżeli Republika Federalna Niemiec chciałaby się stać częścią federacji europejskiej, to naród niemiecki musiałby zdecydować o tym w referendum zgodnie z artykułem 146 niemieckiej Konstytucji (Grundgesetz). Oznacza to, że Niemcy pozostają Niemcami, Francja Francją, Polska Polską itd. Zatem ten wyrok niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego ma wymiar ogólnounijny i dotyczy także Polski. Na marginesie warto wspomnieć, że słowa związane z suwerennością (souveraen lub Souveraenitaet) padają w wyroku FTK 49 razy. Oznacza to powrót państwa narodowego w Europie.""

  Pokaż odpowiedzi (1)Odpowiedz
 • rr(2020-03-02 08:42) Zgłoś naruszenie 41

  Po pierwsze naród - suweren, nie wypowiedział się w sprawie oddania suwerenności jakiejś organizacji. Próba oddania suwerenności obcym - byłaby zdradą główną, naruszeniem demokracji, próbo wyzucia suwerena z władzy. Nie wyobrażam sobie czy mogłoby istnieć cięższe przestępstwo przeciwko społeczeństwu. Zapisy konstytucji są jednoznaczne. Suwerenem jest naród, nie UE. Najwyższym prawem konstytucja, a dopiero potem RATYFIKOWANE umowy międzynarodowe. Ratyfikowana umowa międzynarodowa - nie może dotyczyć pozbawienia władzy suwerena, gdyż byłaby sprzeczna z konstytucji. A zatem rozporządzenia UE - zgodnie zapisami konstytucji również nie powinny obowiązywać bezpośrednio, gdyż nie są aktami prawa wymienionymi w konstytucji. Rozporządzenie UE nie jest ratyfikowaną umową międzynarodową - zatem żadne z nich ratyfikowane umowy. O wyrokach ETS to nawet szkoda pisać - bo instytucjia to naruszenie podstawa demokracji.

  Pokaż odpowiedzi (1)Odpowiedz
 • Bogdan Zaorski(2020-02-29 14:04) Zgłoś naruszenie 25

  ”O wyższości świąt Bożego Narodzenia nad świętami Wielkiej Nocy.”

  Odpowiedz
 • echo(2020-02-29 16:03) Zgłoś naruszenie 19

  Komu ludzie najstarszej, przestępczej korporacji świata ślubują, od tysiąca lat, Watykanowi czy Polsce?

  Odpowiedz

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!