Przemoc domowa to nie wymysł. Za liczbami stoją prawdziwe tragedie

Głównymi źródłami danych na temat rozmiarów zjawiska przemocy w rodzinie są policyjne i sądowe statystyki, odnoszące się do procedur Niebieskiej Karty oraz skazań. Nie znamy dokładnej skali zjawiska (ciemna liczba spraw). Wg danych Agencji Praw Podstawowych UE 19% kobiet w Polsce doświadczyło przemocy, w tym przemocy w rodzinie. Z uwagi na metodologię badania dane te są zaniżone. Dane Policji przedstawiają liczbę interwencji domowych dotyczących przemocy w rodzinie oraz – pochodzące z procedury „Niebieskie Karty”– liczby ofiar i sprawców przemocy domowej.

 • Dane Policji przedstawiają liczbę interwencji domowych dotyczących przemocy w rodzinie oraz – pochodzące z procedury „Niebieskie Karty”– liczby ofiar i sprawców przemocy domowej.
 • Liczba wypełnionych Niebieskich Kart to w 2016 r. 73 531. Ogólna liczba ofiar przemocy to 91789, z czego liczba kobiet - 66930, mężczyzn – 10636, dzieci - 14223. Większość ofiar stanowią zatem kobiety (ponad 70%). Największą grupę wśród sprawców przemocy w rodzinie w poszczególnych latach – ponad 90% - stanowią mężczyźni
 • Statystyki sądowe pokazują liczbę orzeczeń sądowych wydanych w sprawach o znęcanie się, w tym rodzaj orzeczenia oraz rodzaj i wymiar kary. Zachowania składające się na przemoc w rodzinie kwalifikowane są przede wszystkim z art. 207 k.k., który określa przestępstwo fizycznego lub psychicznego znęcania się nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, które zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Kwalifikowanymi typami znęcania się są: działanie sprawcy ze szczególnym okrucieństwem (art. 207 § 2 k.k.) oraz znęcanie, którego następstwem jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie (art. 207 § 3 k.k.).
 • W 2015 roku w sądach rejonowych w Polsce nieprawomocnie osądzono z art. 207 § 1 kk ogółem 14400 osób. Z tego:
- 11 935 - skazano;
- 361 - uniewinniono;
- 1 396 - warunkowo umorzono postępowanie;
- 701 - umorzono postępowanie;
- 694 - tymczasowo aresztowano .

Z tego wymierzono:
− 45 - kary mieszane;
− 219 - kary grzywny;
− 792 - kar ograniczenia wolności;
− 10 873 - kar pozbawienia wolności;
 w tym:
1 656 - bezwzględnych;
9 217 - z warunkowym zawieszeniem wykonania.
 • Największy odsetek wszystkich kar za stosowanie przemocy w rodzinie stanowi zatem kara pozbawienia wolności z warunkowym jej zawieszeniem na okres od 2 do 5 lat. 
Sądy niezwykle rzadko stosują narzędzia izolacji sprawcy od ofiary: nakaz opuszczenia lokalu, zakaz kontaktów i zakaz zbliżania się. Rzadko kierują także sprawców do udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych.
 • System przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Polsce tworzony jest od 2005 r. (ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie). W 2010 r. ustawa została istotnie znowelizowana. W 2015 r. Polska ratyfikowała Konwencję antyprzemocową Rady Europy. Warto wspomnieć, że 2017 rok został ogłoszony przez Komisję Europejską EC rokiem intensywnych działań przeciw przemocy wobec kobiet, a UE podpisała Konwencję antyprzemocową RE przez UE.
statystyki

Komentarze (5)

 • Kpiarz (2017-11-26 13:26) Zgłoś naruszenie 91

  Przyjęło się twierdzenie że zjawisko jest p wiele liczniejsze niż wynika to z danych gdyż kobiety, ofiary przemocy domowej rzadko się do tego przyznają. Zapewne to prawda. Ale ofiary przemocy domowej - mężczyźni, nigdy. Ich nie należy bronić???

  Pokaż odpowiedzi (3)Odpowiedz
 • gadzeciaz (2017-11-26 13:55) Zgłoś naruszenie 21

  Może wreszcie zmienić kilka przepisów i na kazać sądom że by bez względnie skrzywdził sprawców przemocy w rodzinach. Dane statystyczne które publikują media są mocno nie realne do rzeczywistości. A to dla tego że właśnie sąd nie skazuje na wiezmienia tylko daje zawiasy, albo dozór kuratora. A tak na prawdę oprawcy się śmieją z tych wyroków i dalej tyranizują swoje ofiary. ALeo nakaz eksmisji. Jeśli dom należy do oprawcy lub do obojga to co ma ta poszkodowana osoba zrobić spłacić tą drugą osobę, ciekawe za co?! Powinnowacyjnym być tak że za znęcanie się wylatuje z domu i jak nie ma dla niego mieszkania socjalnego to pod most. Taki ktoś nie powinien posiadać swoich praw człowieka, ponieważ nim nie jest. Taki ktoś jest potworem i degneratem!!!!!

  Odpowiedz

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!