Krajowa Rada Radców Prawnych uważa, że oferowana przez sieć Plus "Usługa Prawnik" narusza zbiorowe interesy konsumentów, dlatego przesłała do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawiadomienie o podejrzeniu stosowania nielegalnych praktyk przez spółki Polkomtel i Availo.

Problem dotyczy nowej oferty operatora. W ramach „Usługi Prawnik” abonenci mogą otrzymać „szybkie i rzetelne porady prawne na telefon”, których udzielą „doświadczeni radcy prawni i adwokaci”. I tak za np. 14,64 zł miesięcznie klienci sieci uprawnieni są do uzyskania jednej porady telefonicznej w miesiącu (bez limitu połączeń w ramach jednej sprawy). Za tę kwotę prawnik ma też opracować raz na sześć miesięcy dokument (np. umowę, pismo urzędowe czy pismo procesowe do wartości przedmiotu 150 tys. zł – z wyłączeniem środków zaskarżenia).

"Analiza reklamy, informacji zamieszczonej na stronie internetowej plus.pl oraz treści (...) regulaminów wskazuje na to, że sposób reklamowania oraz informacje udostępniane konsumentom, stanowią praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów" - czytamy w zawiadomieniu.

Rada zwraca uwagę, że reklama usługi wprowadza przede wszystkim w błąd co do tego, do kogo jest ona kierowana. Nie wskazuje, czy jest ona dedykowana przedsiębiorcom, czy mogą z niej korzystać konsumenci.

KRRP zauważa również, że brakuje rzetelnych, prawdziwych i pełnych informacji dotyczących tej usługi. Po pierwsze nie jest jasne kto jest usługodawcą i na czym w istocie polega usługa.

Po drugie, w jej ocenie, informacja o świadczeniu pomocy prawnej w ramach abonamentu jest nieprawdziwa. Pomoc prawna może być bowiem świadczona tylko przez określone grupy zawodowe - adwokatów i radców prawnych. Tymczasem, zgodnie z regulaminem, ma być realizowana przez Availo przy wykorzystaniu Centrum Porad Prawnych. KRRP zwraca uwagę, że pomoc prawna nie może być świadczona przez spółki z o.o.

Po trzecie, nie zostało też jasno przedstawione, ile wynosi opłata za usługę - za co dokładnie jest uiszczana i na czyją rzecz. Po czwarte, nie wiadomo, kto ponosi za nią odpowiedzialność.

KRRP uważa, że czyn nieuczciwej konkurencji stanowi również sposób wprowadzenia usługi i jej reklamowanie.

PS/źródło: KRRP