Ponad 7 tys. spraw sądowych i arbitrażowych o wartości ponad 51 mld zł prowadzi obecnie Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa - mówił PAP prezes Prokuratorii prof. Leszek Bosek. Chodzi m.in. o sprawy reprywatyzacyjne, których "jest 479 i opiewają na ponad 4,5 mld zł".

"Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa prowadzi obecnie ponad 7 tys. spraw na kwotę ponad 51 mld zł. To są sprawy przed polskimi sądami i arbitrażami. Sprawy arbitrażowe są szczególnie skomplikowane, a ich wartość przedmiotu sporu sięga nawet powyżej 2 miliardów zł" - powiedział prezes Bosek.

Jak dodał, Prokuratoria od ponad dekady gromadzi informacje, wiedzę i doświadczenie, które są związane z procesami, postępowaniami prowadzonymi przed sądami arbitrażowymi, powszechnymi i przed Sądem Najwyższym.

"Prokuratoria prowadzi postępowania o różnym ciężarze gatunkowym i stopniu złożoności. Są to również sprawy budzące duże zainteresowanie społeczne np. sprawy reprywatyzacyjne dotyczące wielomilionowych odszkodowań w sytuacji nabycia roszczeń przez osoby publiczne za 50 zł, przy absolutnej nieekwiwalentności świadczeń. Nie mogę mówić o szczegółach konkretnych spraw, ale są to sprawy z pierwszych stron gazet" - powiedział Bosek.

Dodał, że takich postępowań reprywatyzacyjnych w Prokuratorii "jest aktualnie 479 i opiewają one na 4,5 miliarda złotych". "To są sprawy warszawskie, dotyczą przede wszystkim Dekretu Bieruta, ale także inne sprawy dotyczące restytucji nieruchomości przede wszystkim pałaców nabytych na podstawie dekretu o reformie rolnej" - przekazał.

Podkreślił, że Prokuratoria zajmuje się także roszczeniami, które dotyczą np. bezumownego korzystania z rzeczy nabytej wadliwie na podstawie dekretu Bieruta. Po uzyskaniu rozstrzygnięcia o wadliwości decyzji dekretowej, konsekwencją tego mogą być roszczenia o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z rzeczy. I to są też roszczenia na bardzo duże kwoty" - powiedział szef Prokuratorii Skarbu Państwa.