Spotkanie odbędzie się w siedzibie K&L Gates w Warszawie przy Pl. Małachowskiego 2, w godz. 14.00 – 18.00.

Uczestnicy konferencji będą rozmawiać na temat zastosowania mediacji, komisji rozjemczych, opinii eksperckich oraz innych, alternatywnych wobec sądu,
narzędzi służących zapobieganiu, minimalizowaniu oraz rozwiązywaniu sytuacji spornych.