Nowy podmiot nadzorowany będzie przez globalną radę, w której każda z firm będzie miała równą reprezentację.

Obie kancelarie uruchomią teraz wewnętrzne procedury obejmujące m.in. głosowanie wśród partnerów każdej z nich, co ma nastąpić przed końcem 2016 roku.

PS