Drużyna reprezentująca Uniwersytet Warszawski zajęła szóste miejsce w klasyfikacji generalnej międzynarodowego konkursu prawniczego Foreign Direct Investment International Arbitration Moot”.

W finale konkursu zostało sklasyfikowanych 59 drużyn z całego świata.

Jednocześnie studentka V roku prawa – Agata Kruczyk – zajęła drugie miejsce na świecie w kategorii „najlepszy mówca”.

W skład drużyny wchodzili: Agata Kruczyk, Bartosz Troczyński, Martyna Darczuk, Łukasz Pierwienis, Ewa Malinowska oraz Olga Stokowiec.

Trenerami drużyny byli: mgr Anita Garnuszek (Katedra Międzynarodowego Prawa Prywatnego i Handlowego WPiA UW, Łaszczuk i Wspólnicy), mgr Michał König (Kochański Zięba i Partnerzy) oraz mgr Marek Szolc (Fundacja ClientEarth). Opiekę merytoryczną nad drużyną sprawował również dr Rafał Morek (Katedra Prawa Cywilnego Porównawczego WPiA UW, K&L Gates).

FDI to największy i najbardziej prestiżowy konkurs z zakresu arbitrażu inwestycyjnego na świecie, w którym każdego roku bierze łącznie udział ok. 100 drużyn.

Tegoroczny finał konkursu odbył się na Uniwersytecie w Buenos Aires w Argentynie.

PS