Do drugiego etapu konkursu na aplikację ogólną dopuszczonych zostało 218 osób. To prawdziwy pogrom, biorąc pod uwagę, że do egzaminu podeszło 1710 chętnych.

Drugi etap konkursu - polegający na sporządzeniu pracy pisemnej, sprawdzającej umiejętności stosowania argumentacji prawniczej, zasad wykładni oraz kwalifikowania stanów faktycznych - odbędzie się 23 listopada w Warszawie.

W marcu Sejm uchwalił nowelizację ustaw o sądach i KSSiP, która m.in. wstrzymała o rok przebudowę modelu kształcenia sędziów. Wcześniej bowiem - w sierpniu zeszłego roku - weszły w życie zmiany wprowadzające nowe zasady przeprowadzania aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej oraz likwidujące prowadzoną w KSSiP aplikację ogólną. Zgodnie z tamtą zmianą, pierwszy nabór na nowe aplikacje miał odbyć się w tym roku, a szkolenia aplikantów według nowych zasad rozpocząć się w 2017 r.

Jednak według PiS, które przygotowało marcową nowelizację, zeszłoroczna reforma była "dotknięta głębokimi wadami", a tegoroczne zmiany nie odwracają jej skutków, tylko wstrzymują wejście tych skutków w życie".

Wicedyrektor KSSiP sędzia Rafał Dzyr mówił wówczas, że dotychczasowy model dwuetapowej aplikacji zostanie przedłużony i w tym roku odbędzie się jeszcze nabór na aplikację ogólną, która rozpocznie się w 2017 r.

PS/źródło: KSSiP