Od 5 lat reprezentuje spółkę telekomunikacyjną P4 w postępowaniach przed prezesem UOKiK oraz procesach sądowych. Specjalizuje się w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawie konsumenckim oraz prawie własności intelektualnej. To dzięki niemu prezes UOKiK ostatecznie uchylił karę finansową w wysokości blisko 5 mln zł nałożoną na P4 w sprawie związanej ze stosowaniem niedozwolonych postanowień umownych.

W szczególności interesuje się zaś prawem reklamy, o którym od paru lat pisuje na swoim popularnym blogu Praworeklamy.pl. Można tam znaleźć zarówno omówienia niepublikowanych nigdzie wcześniej wyroków, jak i analizy dotyczące obowiązujących regulacji prawnych. Jego wiedza jest zresztą mocno ugruntowana w praktyce, gdyż sam uczestniczył w wielu postępowaniach związanych zwłaszcza z reklamą wprowadzającą w błąd i reklamą porównawczą. Ponadto na swoim koncie ma też sprawy dotyczące m.in. ochrony praw autorskich.

Michał Strzelecki odpowiada także za zarządzanie portfolio znaków towarowych Grupy P4, na bieżąco monitoruje zgłoszenia podobnych znaków w polskim Urzędzie Patentowym i Urzędzie UE ds. Własności Intelektualnej oraz reaguje na ewentualne naruszenia. Jego przełożeni doceniają go też za zaangażowanie w różne inicjatywy międzyoperatorskie oraz uczestnictwo w pracach legislacyjnych z ramienia Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Zanim przeszedł do P4, przez kilka lat pracował w kancelarii GWW. Wśród klientów miał m.in. firmy z sektora telekomunikacyjnego i spożywczego, producentów AGD i sprzętu fotograficznego.

Z egzaminu zawodowego w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie uzyskał najlepszy wynik na roku.