Od 5 lat reprezentuje spółkę telekomunikacyjną P4 w postępowaniach przed prezesem UOKiK oraz procesach sądowych. Specjalizuje się w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawie konsumenckim oraz prawie własności intelektualnej. To dzięki niemu prezes UOKiK ostatecznie uchylił karę finansową w wysokości blisko 5 mln zł nałożoną na P4 w sprawie związanej ze stosowaniem niedozwolonych postanowień umownych.

W szczególności interesuje się zaś prawem reklamy, o którym od paru lat pisuje na swoim popularnym blogu Praworeklamy.pl. Można tam znaleźć zarówno omówienia niepublikowanych nigdzie wcześniej wyroków, jak i analizy dotyczące obowiązujących regulacji prawnych. Jego wiedza jest zresztą mocno ugruntowana w praktyce, gdyż sam uczestniczył w wielu postępowaniach związanych zwłaszcza z reklamą wprowadzającą w błąd i reklamą porównawczą. Ponadto na swoim koncie ma też sprawy dotyczące m.in. ochrony praw autorskich.