Niewielu młodych prawników pracujących w wielkich międzynarodowych kancelariach może się pochwalić tym, że doradzało przy skomplikowanych transakcjach, których wartość liczona jest często w miliardach złotych. W firmie Greenberg Traurig Grzesiak, z którą współpracuje od prawie 6 lat, zajmuje się przede wszystkim projektami związanymi z finansowaniem dużych przedsięwzięć oraz procesami fuzji i przejęć. Biorą w nich udział podmioty z różnych krajów, stąd wymagają one znajomości nie tylko polskich przepisów, lecz także systemów prawnych innych państw, a w przypadku USA – stanów. Tylko w ciągu ostatniego roku odegrała ogromną rolę w przeprowadzeniu największej w historii polskiego rynku transakcji finansowania grupy kapitałowej, opiewającej na kwotę rzędu 13,5 mld zł. Ma doświadczenie zarówno w negocjowaniu umów ze wspólnikami i doradztwie przy emisji i wprowadzaniu nowych akcji do obrotu giełdowego, jak i w przygotowywaniu struktury transakcji, projektów dokumentacji oraz koordynowaniu zespołów doradców w różnych częściach świata.

Fakt, że doskonale odnajduje się na styku prawa i świata wielkiego biznesu, to z pewnością zasługa tego, że oprócz wykształcenia prawniczego uzyskała również dyplom magistra finansów i rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej. Kolejne kompetencje zdobywała, uczestnicząc m.in. w programie stypendialnym dotyczącym prawa bankowego i finansowego na Singapore Management University oraz kończąc studia podyplomowe z metod wyceny spółek kapitałowych na SGH. Obecnie kończy pracę nad rozprawą doktorską na temat finansowania nabywania i obejmowania akcji emitowanych przez spółkę.