Od kilku lat konsekwentnie wzmacnia swoją pozycję zawodową jako ekspert od prawa konkurencji i prawa konsumenckiego. Jeszcze na studiach rozpoczął pracę w UOKiK, a zdobyte tam doświadczenie wykorzystał następnie w polskich i międzynarodowych kancelariach, w których doradzał przedsiębiorcom w sprawach dotyczących kontroli koncentracji, porozumień ograniczających konkurencję czy nadużyć pozycji dominującej. Wybraną ścieżkę kontynuuje obecnie w butikowej kancelarii Affre i Wspólnicy na stanowisku starszego prawnika. Ma już na swoim koncie współpracę z klientami reprezentującymi cały wachlarz branż: od FMCG i energii po telekomunikację i sprzedaż internetową.

Potrafi skutecznie pomóc przedsiębiorcom pogodzić ich cele biznesowe z wymogami prawa konkurencji. Pomaga mu w tym nie tylko umiejętność znajdowania kompromisowych, a przy tym innowacyjnych rozwiązań, lecz także zdolność szybkiego dostrzegania potencjalnego ryzyka. Oprócz znakomitej znajomości polskich i europejskich przepisów zawdzięcza to też systematycznym analizom orzecznictwa unijnego oraz decyzji organów antymonopolowych. Dzięki temu uwagi zgłaszane przez niego w trakcie konsultacji społecznych dotyczących ostatnich nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów miały rzeczywisty wpływ na ostateczny kształt przepisów.