Należy do bardzo wąskiego grona polskich prawników specjalizujących się w prawie antydyskryminacyjnym – dziedzinie, która wymaga nie tylko znajomości przepisów krajowych i międzynarodowych, lecz także dużej wrażliwości społecznej i wiedzy socjologicznej. Od dziewięciu lat pracuje w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, a od roku pełni tam funkcję dyrektora zespołu do spraw równego traktowania. Dzięki swoim wszechstronnym kompetencjom doskonale sprawdza się zarówno na pierwszej linii sporu przed Trybunałem Konstytucyjnym, jak i w pracy w terenie, gdzie cierpliwie wsłuchuje się w skargi na romskim koczowisku. Nie mówiąc już o tym, że jest także uznanym autorem publikacji na temat równego traktowania (przygotowuje też doktorat o skuteczności traktatów ustanawiających zakaz dyskryminacji).

W kraju i za granicą jest doceniana zwłaszcza za pracę na rzecz praw osób niepełnosprawnych. Była główną inicjatorką otwarcia urzędu RPO na ich potrzeby i od wielu lat kieruje zespołem ekspertów, którzy reagują na ich problemy. To dzięki niej biuro rzecznika przyjmuje dziś wnioski i skargi w języku migowym oraz za pomocą wideotłumacza. Jej wsparcie merytoryczne i osobiste zaangażowanie w ogromnym stopniu przyczyniły się do zmiany stanowiska rządu w sprawie możliwości ratyfikacji konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (ostatecznie stało się to w 2012 r.). Za swoje wysiłki została wyróżniona tytułem ambasadora konwencji ONZ podczas I kongresu osób z niepełnosprawnościami w 2015 r.