W kancelarii zajmuje stanowisko associate. Mimo krótkiego stażu zawodowego zgromadził już nieczęsto spotykane nawet wśród dużo starszych prawników doświadczenia w prowadzeniu dużych i skomplikowanych spraw sądowych, ze szczególnym uwzględnieniem sporów budowlanych (m.in. wielomilionowe roszczenia wykonawców autostrad, lotnisk oraz stadionów), a także arbitraży międzynarodowych. Od czterech lat stale monitoruje wyroki w sprawach infrastrukturalnych, stąd jest zawsze na bieżąco z nowym orzecznictwem.

Dysponuje praktyczną wiedzą z prawa cywilnego i ciągle rozwija swój warsztat poprzez lekturę nowych publikacji doktryny. Cechuje go niecodzienna umiejętność patrzenia na sprawę z szerszej perspektywy i uzyskiwania oczekiwanego efektu z wykorzystaniem rzadko stosowanych instytucji z k.p.c. O jego wyjątkowym warsztacie świadczy to, że pomimo iż arbitraż inwestycyjny w Polsce to sprawy rzadkie i o szczególnym charakterze, ma już na swoim koncie pracę w zespole prowadzącym spór inwestycyjny.