Żywy dowód na to, że wśród prokuratorów (którzy dotąd nie pojawiali się w naszym rankingu) nie brak prawniczych gwiazd. Od 2010 r. jest zatrudniona w Prokuraturze Rejonowej w Pruszkowie, w tym roku oddelegowano ją do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie w Wydziale II Śledczym zajmuje się cyberprzestępczością.

„Pani prokurator posiada w swoim referacie sprawy skomplikowane (…). Ich specyfika wymaga od prokuratora prowadzącego wszechstronnej wiedzy wykraczającej poza zakres prawa karnego. Niezbędna jest zwłaszcza znajomość przepisów dotyczących prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, a także wiedzy z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, informatyki śledczej i cyberbezpieczeństwa” – podkreślił w swojej opinii prokurator Wojciech Smoleń, naczelnik II wydziału.