Żywy dowód na to, że wśród prokuratorów (którzy dotąd nie pojawiali się w naszym rankingu) nie brak prawniczych gwiazd. Od 2010 r. jest zatrudniona w Prokuraturze Rejonowej w Pruszkowie, w tym roku oddelegowano ją do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie w Wydziale II Śledczym zajmuje się cyberprzestępczością.

„Pani prokurator posiada w swoim referacie sprawy skomplikowane (…). Ich specyfika wymaga od prokuratora prowadzącego wszechstronnej wiedzy wykraczającej poza zakres prawa karnego. Niezbędna jest zwłaszcza znajomość przepisów dotyczących prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, a także wiedzy z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, informatyki śledczej i cyberbezpieczeństwa” – podkreślił w swojej opinii prokurator Wojciech Smoleń, naczelnik II wydziału.

Agnieszka Gryszczyńska

Agnieszka Gryszczyńska

źródło: Materiały Prasowe

Agnieszka Gryszczyńska bez trudu radzi sobie z tymi wyzwaniami, bo swoimi kompetencjami mogłaby śmiało obdzielić kilka osób. Jest doktorem nauk prawnych (temat rozprawy: „Informatyzacja ksiąg wieczystych jako rejestru publicznego”), administratywistą i inżynierem informatykiem. Oczywiście ma też na swoim koncie ukończoną aplikację prokuratorską.

Pracę zawodową łączy z karierą naukową. Jest adiunktem w jedynej w Polsce Katedrze Prawa Informatycznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Prowadzi zajęcia m.in. z technologii informacyjnych, informatyki prawniczej i prawniczych systemów wyszukiwawczych. Jej zainteresowania naukowe obejmują prawne aspekty informatyzacji publicznych zasobów informacyjnych, elektroniczną komunikację, regulację jawności i jej ograniczeń – w tym dostęp do informacji publicznej, ochronę danych osobowych i tajemnic oraz cyberbezpieczeństwo.

Od 2005 r. jako trener przeprowadziła kilkadziesiąt szkoleń dla sektora publicznego i prywatnego, przygotowuje też ekspertyzy na zlecenie podmiotów publicznych. Prywatnie jest mamą dwójki dzieci: 6-letniej Wiktorii i 2-letniego Juliana.