Z kancelarią Clifford Chance jest związana od ponad 10 lat, od dwóch lat odpowiada w niej za praktykę pro bono. Specjalizuje się w postępowaniach sądowych, prawie karnym i prawie medycznym. Uczestniczyła m.in. w jednym z największych w Polsce postępowań dotyczących zakażeń zakładowych.

Z wielkim zaangażowaniem współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi, m.in. z Helsińską Fundacją Praw Człowieka. W ubiegłym roku wspólnie z prawnikami fundacji przygotowała skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczącą wyburzenia osady romskiej we Wrocławiu. – Mecenas Gregorczyk-Abram to człowiek instytucja, wulkan energii i osoba, dla której nie ma rzeczy niemożliwych – podkreśla dr Piotr Kładoczny z HFPC.

Sylwia Gregorczyk-Abram

Sylwia Gregorczyk-Abram

źródło: Materiały Prasowe

Była pomysłodawczynią i koordynatorką Tygodnia Konstytucyjnego, który został zorganizowany na przełomie maja i czerwca tego roku przez Stowarzyszenie im.
Prof. Zbigniewa Hołdy. Celem projektu było zwrócenie uwagi młodzieży licealnej oraz gimnazjalnej na znaczenie konstytucji w życiu codziennym obywateli. W ramach wydarzenia 270 prawników przeprowadziło lekcje w 215 gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych w całej Polsce.

Prawniczka reprezentuje też przed sądami podopiecznych Fundacji Dzieci Niczyje i całym sercem wspiera Stowarzyszenie „Amp Futbol”, które zajmuje się promocją piłki nożnej dla osób po amputacjach. Jakby tego było mało, znajduje jeszcze czas na aktywnością samorządową. Jest koordynatorką ds. kontaktów z organizacjami pozarządowymi przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Ukończyła WPiA Uniwersytetu Warszawskiego oraz m.in. podyplomowe studia prawa medycznego, bioetyki i socjologii.