Michał Markowski specjalizuje się w zagadnieniach prawa bankowego i finansowego oraz prawa obrotu nieruchomościami.

Przed dołączeniem do Wierzbowski Eversheds współpracował z wiodącymi międzynarodowymi kancelariami prawnymi.

PS