Józef J. prawomocnie skazano na 6 lat więzienia za oszustwa na kwotę ok. 430 mln zł. W czerwcu br. wrocławski sąd apelacyjny zgodził się na jego warunkowe przedterminowe zwolnienie.

Sędzia Włodzimierz Wróbel uzasadniał, że rolą SN nie jest rozstrzyganie, czy były przesłanki do przedterminowego zwolnienia, ale czy nie doszło do "rażącego naruszenia prawa przy zastosowaniu takiego środka".

"Kasacja nie jest substytutem środka jakim jest zaskarżenie wyroku sądu niższej instancji" – dodał. Dodał, że zdaniem SN sprawa ta została przez SA szczegółowo i prawidłowo zbadana.

(PAP)

pru/ malk/PS