Degradacja finansowa zawodu asystenta sędziego została w 2016 r. wyhamowana. Pomimo tego, średnie zasadnicze wynagrodzenia w tej grupie zawodowej jest jedynie symbolicznie wyższe od obowiązującego w 2012 r. - wynika z analizy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Sędziów.

W 2016 r. Ministerstwo Sprawiedliwości po raz pierwszy od 2012 r. przeznaczyło średniorocznie na jeden etat asystenta więcej niż miało to miejsce w roku wcześniejszym. Nastąpiła bowiem podwyżka z kwoty 40. 676 zł w 2015 r. do kwoty 44.314 zł - zauważa stowarzyszenie.

Zwraca jednocześnie uwagę, że w 2016 r. nastąpił wzrost średniego wynagrodzenia asystentów sędziów - o 315 zł. Taka sytuacja miała miejsce po raz pierwszy od 2012 r. - wynika z analizy.

Stowarzyszenie podkreśla jednak, że pomimo zatrzymania niekorzystnej tendencji jaka panowała od 4 lat, średnie zasadnicze wynagrodzenia asystenta sędziego jest jedynie symbolicznie wyższe niż miało to miejsce w 2012 r. (wzrost o 110 zł – tj. o 3,3 proc.). Oznacza to, że sytuacja finansowa tej grupy zawodowej uległa w 2016 r. jedynie niewielkiej poprawie.

PS